Područja prava

DIGITALNO PRAVO (privacy law, anonimity, data protection, digital media, e-commerce, domains) AUTORSKO PRAVO, PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA 
-Pravno savjetovanje i zastupanje u području digitalnog prava
-Pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima zaštite autorskih prava i intelektualnog vlasništva

RADNO PRAVO
-Izrada ugovora o radu
-Izrada Odluka vezanih uz radni odnos
-Izrada Pravilnika o radu i drugih dokumenata
-Zastupanje pred sudovima i državnim tijelima u postupcima vezanim uz radno pravo
-Pravno savjetovanje s područja individualnih i kolektivnih radnih odnosa

PRAVO DRUŠTAVA I TRGOVAČKO PRAVO, PRAVO KONKURENCIJE 
-Osnivanje trgovačkih društva i drugih pravnih osoba ustanova
-Statusne i druge promjene trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
-Zastupanje pred sudovima i arbitražnim sudištima
-Pravno savjetovanje prilikom složenih korporativnih akcija i projekata (spajanje, akvizicije, dokapitalizacija,restrukturiranje, divestment)
-Provjera pravne i regulatorne usklađenosti
-Izrada i pregled trgovačkih ugovora
-Pravno savjetovanje
-Postupci pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja i savjetovanje

NEKRETNINE
-Izrada uvovora, isprava i savjetovanje u pitanjima vezanim za pravne statuse nekretnina
-Zastupanje u svim postupcima vezanim za nekretnine i povezana prava

UPRAVNO I POREZNO PRAVO

GRAĐANSKO PRAVO

PREKRŠAJNO PRAVO